Rust Kansai Meetup #1 Rust Kansai Meetup #1

Attendee List

Event Participants

Organizer3 people

Event Attendees

Attendee List

参加枠1 Attendees 9 people
Rust Kansai Meetup #1 に参加を申し込みました!
Rust Kansai Meetup #1 に参加を申し込みました!
Rust Kansai Meetup #1 に参加を申し込みました!
Rust Kansai Meetup #1 に参加を申し込みました!
I joined Rust Kansai Meetup #1!
Rust Kansai Meetup #1に参加を申し込みました!
Rust Kansai Meetup #1 に参加を申し込みました!
Rust Kansai Meetup #1に参加を申し込みました!
Rust Kansai Meetup #1に参加を申し込みました!